SEARCH

 

Chương tŕnh giúp bệnh nhân bị bệnh AIDS tại Việt nam

Bệnh nhân vô tội AIDS

Trẻ em mồ côi mà c̣n mang bệnh, và những bà vợ không tiền chữa trị tại Việt Nam. Họ là những nạn nhân nghèo làm sao có tiền trang trải bệnh viện phí?

Hiện tại ai giúp họ ?
Pḥng khám bệnh Mai Khôi tại 44 Tú Xương, Quận Ba, Thành Phố Sài G̣n do số itst chuyên viên y tế thiện nguyện có ḷng vị tha sáng lập và chữa trji bệnh nhân AIDS. Khó khăn c̣n tồn tại, thuớc men không có đủ để trị bệnh.

Nhóm cựu lưu trú sinh Câu lạc Bộ Sinh Viên Phục Hưng hải ngoại quỳết tâm gíup cho pḥng khám bệnh AIDS Mai Khôi Sai Gon có đủ phưuơng tiện chữa trị bệnh nhân một cách hưu hiệu hơn.

Mọi chi tiết xin liên lạc về
Bác Sĩ Nguyễn Quang Ban. Tel: 562-623-9093
Thạch Phạm.  Tel: 714-892-6928

Ngân phiếu xin gửi về VAMI và gởi về địa chỉ 10362 Bolsa Ave, #205, Westminster, CA 92683.

Tất cả tiền quư vị ủng hộ cho hội sẽ được trừ thuế và biên nhận sẽ được gởi đến tận nhà

Thay mặt cho hội thiện nguyện vô vụ lợi giúp cho bệnh nhân AIDS VAMI cám ơn sự hảo tâm đóng góp của quư vị

Bác Sĩ Nguyễn Quang Ban

 

 

 

Tiệc gây quỹ
March 27th, 2011


» See more photos


» Watch event video
 

  Tiệc gây quỹ
October 19th, 2008


» See more photos
 
  Trương tŕnh giúp bênh nhân AIDS tại Việt nam
Trẻ em mồ côi mà c̣n mang bệnh, và những bà vợ không tiền chữa trị tại Việt Nam. Họ là những nạn nhân nghèo làm sao có tiền trang trải bệnh viện phí?... » Chi tiết

Vài h́nh ảnh về bệnh nhân AIDS


» See more photos
 
 
 

2006 © Copyright Vietnamese - American Medical Institute. All rights reserved. Designed by
Sea-lion