SEARCH

 

 

 

Tiệc gây quỹ
March 27th, 2011


» See more photos


» Watch event video
 

  Tiệc gây quỹ
October 19th, 2008


» See more photos
 
  Trương tŕnh giúp bênh nhân AIDS tại Việt nam
Trẻ em mồ côi mà c̣n mang bệnh, và những bà vợ không tiền chữa trị tại Việt Nam. Họ là những nạn nhân nghèo làm sao có tiền trang trải bệnh viện phí?... » Chi tiết

Vài h́nh ảnh về bệnh nhân AIDS


» See more photos
 
 
 

2006 © Copyright Vietnamese - American Medical Institute. All rights reserved. Designed by
Sea-lion