SEARCH

 

You can donate via the following ways:

1. Send Check/Money to the address below

Vietnamese-American Medical Institute
10362 Bolsa Ave, #205
Westminster, CA 92683.

2. Donate via Online Donation:

VAMI Tax ID: 48-1307918

Donation List in AIDS Fund Raising Party on March 29th, 2007

Name Amount
Advance Beauty College $210.00
Al Snook $70.00
Alanna Ha Nguyen $70.00
Allen Bui $70.00
Amy Nguyen $140.00
Anh V Nguyen $190.00
AnhCao Insurance $350.00
Bach Hanh Do $35.00
Bao Quoc LE $140.00
Cali Home Realty $245.00
Canh Tien Nguyen $100.00
Cathay Bank $70.00
Cau Van Vo $70.00
Cecilia P Huynh $70.00
Cham P Nguyen $35.00
Charles & Debra Press $125.00
Chi-Gwenn Henson $270.00
Christine Thao Hoang $70.00
Chung The Bui $70.00
Chuong Van Vu $500.00
Cindy C. Nguyen $70.00
Cong V Pham $70.00
Dale Washington $250.00
Dan & titania Kishi $595.00
Daniel H. Nguyen $105.00
Daniel Pham $350.00
Danielle McDonald $5,000.00
Danny Tran $70.00
Dao T Tran $100.00
David Nguyen $105.00
Dien X Nguyen $175.00
Doan Le Nhu $175.00
Doan Tran $35.00
Dr. Ban Nguyen & Wife $1,350.00
Dr. Co & Dr. Thuy Pham $2,500.00
Duong Duc Nguyen $70.00
Eric Ho Nguyen $35.00
Felix Lee $455.00
Gia Hu Tong $35.00
Hai Hinh $70.00
Hai Nguyen $210.00
Hai T. Nguyen $30.00
Hanh Thanh Tran $350.00
Hanh Thanh Tran $70.00
Hau Duc Vuong $70.00
Hien Nguyen $200.00
Hoa T Luong $70.00
Hoang Phi Nguyen $50.00
Hoi Van Nguyen $350.00
Hue khanh Nguyen $70.00
Hung Thai Nguyen $105.00
Huong Tram Nguyen $35.00
Huu Dinh Vo $70.00
Huyen Dao $300.00
Huynh T.Ba Nguyen $70.00
Jean Marie Dang $70.00
Joe Keleman $70.00
John Dinh $70.00
Khiem P.V. Nguyen $140.00
Kim Thoa Nguyen $350.00
Kimberly Nails $50.00
Kinm Hoang Thai Ng $350.00
Ky Chuong Van $140.00
Lauren Tran $140.00
Leo lam $35.00
Linh Ngoc Nguyen $350.00
Mai Ngan Chau $630.00
Minh C. Vu $210.00
Nails LUV $70.00
Ngo Vo & Kim-Yen $1,000.00
NGUOI VIET NEWS $300.00
Nguyen MD $210.00
Nhon Thi Tran $350.00
Paul Anh Pham $105.00
Peter Dieu Nguyen $350.00
Philip Roebuck $70.00
Phu V Dang $140.00
Phuong Dang Van $35.00
Pomona Pharmacy $350.00
Quang Ho Jeweler $70.00
Quang Phan $100.00
Que Trang Dinh Truong $50.00
Quyet Danny Vu $105.00
Son K. Vo $210.00
Son V. Pham $105.00
Son Viet Ha $35.00
SPECIAL THANKS TO  
Tan T Le $35.00
Thanh & Dzung Nguyen $50.00
Thanh Hoang $100.00
Thanh Lan T. Quan $70.00
Thien Vu $350.00
Thomas tri Quach $35.00
Thuy Tran $70.00
Tien Mai $70.00
Tina Nguyen Luong $210.00
Tl Anesthesia $150.00
Tram Ho $175.00
Tram M Phan $105.00
Trung Tu Nguyen $70.00
Tuyen Ngoc Nguyen $50.00
Union Pac Realty $70.00
Vicky B Dang $300.00
Vinh khanh Nguyen $50.00
Xuyen Ich Luu $70.00
Yen Ngo $150.00

 

 

Tiệc gây quỹ
March 27th, 2011


» See more photos


» Watch event video
 

  Tiệc gây quỹ
October 19th, 2008


» See more photos
 
  Trương tŕnh giúp bênh nhân AIDS tại Việt nam
Trẻ em mồ côi mà c̣n mang bệnh, và những bà vợ không tiền chữa trị tại Việt Nam. Họ là những nạn nhân nghèo làm sao có tiền trang trải bệnh viện phí?... » Chi tiết

Vài h́nh ảnh về bệnh nhân AIDS


» See more photos
 
 
 

2006 © Copyright Vietnamese - American Medical Institute. All rights reserved. Designed by
Sea-lion